RRDF

We hebben de afgelopen jaren een mooie groei doorgemaakt. Hier zijn we trots op maar ook dankbaar. We realiseren ons dat er mensen zijn die het minder treffen daarom steunen we een project in India via Stichting RRDF

Brahmaiah Gari Moola India

Graag willen wij dit met u delen. We hebben de afgelopen jaren een mooie groei doorgemaakt en zijn als bedrijf steeds volwassener geworden. Hier zijn we trots op maar ook heel dankbaar. Tegelijkertijd danken we u voor uw loyaliteit.

Stichting RRDF

Hierbij stilstaand realiseren wij ons ook dat er mensen zijn die het minder treffen. Toen ik begin dit jaar in contact kwam met een non-profit organisatie via mijn vriend Eelco Sieval hebben we besloten om mee te werken aan een project in Brahmaiah India. Dit project wordt ondersteund en begeleid door de stichting ‘RRDF’.

Waarom India? Het feit dat meer dan de helft van de mensen die onder de armoedegrens leven, in India wonen, heeft mijn twijfel weggenomen.

Bezoek project in India

Ik ben in januari met een vriend mee geweest naar India om te kijken wat zij daar doen met zo’n project en wat zij willen bereiken. Deze reis heeft grote impact gehad op mijn denkwijze en op mijn kijk naar de wereld. Het is een indrukwekkend land. Het is een land waar heel veel gebeurd, er wordt door de hele bevolking hard gewerkt, alles rijdt en beweegt door elkaar en de tegenstellingen zijn erg groot. Het kastensysteem zie je in alles terug, arm en rijk.

Bijna de helft van de mensen in India woont op of om een vuilnisbelt. Zij wonen in zelfgemaakte hutjes van klei, afval, riet en bladeren. Ze hebben geen scholen voor hun kinderen, onvoldoende eten en geen gezondheidszorg. Ik ben in steengroeven geweest waar hele gezinnen aan het werk waren. Mannen stonden op tien meter hoogte met grote boren de rotswanden los te boren waarna met wiggen  grote rotsblokken los geslagen werden. Deze stukken vallen naar beneden waar andere mannen met grote hamers de rotsblokken in kleine stukken slaan. Hun vrouwen en kinderen dragen deze stukken naar een aanhangwagen. Er stonden kindjes bij van vier jaar oud, voor zover ik dit in kon schatten. Vrouwen droegen baby’s in een draagzak. Deze mensen liepen op sandalen over de scherpe kanten van de brokken steen. Ook de kinderen speelden onderaan de rotswand waar elke 10 minuten ongecontroleerd rotsblokken naar beneden donderden. Met als gevolg te veel ongelukken en doden, vooral kinderen.

Onderwijs project RRDF India

Onderwijs voor kinderen

De stichting RRDF heeft voor deze mensen schooltjes gebouwd bij hun hutten waardoor hun kinderen onderwijs krijgen. Het vooruitzicht is dat deze kinderen door hun scholing beter betaald werk krijgen. Het loon is zo laag dat de stichting de kinderen op school  extra voedt met melk en gezond eten. Bij deze groep zijn er nu geen kinderen meer die in de steenhouwerij werken of spelen.

Hulp bij aanleg waterpomp, zuiveringsinstallatie

Wat doet deze non-profit organisatie RRDF nog meer? Zij helpen mensen aan goede faciliteiten om hun stuk grond goed te kunnen bewerken.  Zij helpen met het aanleggen van bijvoorbeeld waterpompen, zuiveringsinstallaties enz.. Ze begeleiden de mensen en geven bijscholing daar waar nodig. Het doel is om de mensen daar zodanig te begeleiden en te leren dat ze zelf hun geld kunnen verdienen.

Het project waar wij ons steentje aan bij mogen dragen is in Brahmaiah Gari Moola. Dit is een van de dorpjes van Edurumondi Panchayat in Edurumondi Island. Het dorp heeft 187 vissersgezinnen met 584 personen.

Het water in deze delta is brak. De families die daar wonen bezitten de grond, alleen kunnen ze er niets mee vanwege het zoute water.

De stichting RRDF helpt apparatuur aan te leggen om het zoute water te filteren. Er wordt een verbinding gemaakt met zoete water hoger op de rivier via een buis. Hierdoor wordt het mogelijk landbouw uit te oefenen op hun eigen grond. De inkomsten van de families kunnen gaan stijgen waardoor het mogelijk wordt om hun lemen hut te vervangen voor een stenen huis.

Start van project

De stichting kan door financiële toezeggingen van een aantal sponsoren dit project eind van dit jaar (2016) starten.

De RRDF is een organisatie geleid door ondernemers die volledig voor eigen rekening deze projecten begeleiden en uitvoeren zodat elke euro zonder overhead kosten terecht komt waar ze voor zijn bedoeld.

We zullen de voortgang van het project via foto’s op onze website laten zien.

Bab Star

Bab en Danielle brachten in 2017 een bezoek aan het project.

Bekijk hier de foto’s van het bezoek van Bab en Daniëlle aan India voorjaar 2017

Meer informatie over de stichting RRDF? Zie website www.rrdf.nl